πŸ“”DAY – TODAYπŸ“”

THURSDAY 16, ZILQADATIL HARAM,1445H23 MAY 2024

REMINDER TO RECITE DUA E KAAMIL (EVERYDAY)

TASBEEH: YA HUSSAIN – 1000 TIMES

REMINDER TO RECITE DUA E KUMAIL-KHADIR (EVERY THURSDAY)

VILADAT NO DIN- SYEDNA ISMAIL BADRUDDIN (RA), 34MA DAI-UL-MUTLAQ, JAMNAGAR,

Current Qiyaam Shareef Of Syedna Abu Jafar us Sadiq Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) Is in MOMBASA

SADAQAH: RICE (CHAWAL)

Din ni tasbeeh : Khamees – Thursday
حسبُن اللّهُ ΩˆΩ†ΩΨΉΩ…Ω„ ΩˆΪ©ΩΫŒΩ„
HASBONAL LAHO WANEMAL WAKEEL 100 TIMES

THIS DAY THAT YEAR
πŸ“ Hijri 990 ma, Syedna Ismail Badruddin (RA) 34ma Dai-ul-Mutlaq, Aap ni Viladat thayi

πŸ“ Hijri 1149 ma Syedna Ibrahim Vajihuddin (RA) par NASS no kagaz pohcho che

πŸ“ Hijri 1438 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, LONDON Ma Tashreef Rakhta Hata.

πŸ“ Hijri 1439 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, KLANG (MALAYSIA) ma Fajar ni Namaz Ba’ad Faiz-ul-Mawaid-il- Burhaniya ni Khidmat nu Mo’aiyno Farmayo,

πŸ“ Hijri 1440 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, MOMBASA ni Safar Darmiyan Mu’mineen ne Qisam qisam ni Na’imato Ataa farmavi, Ane Raate MOMBASA si Wada’a thayi ADIS ABABA Padhara,

πŸ“ Hijri 1441 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, KHANDALA Ma Tashreef Rakhta Hata.

πŸ“ Hijri 1442 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, MISR (CAIRO) Ma Tashreef Rakhta Hata.

πŸ“ Hijri 1443 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, MAYOTTE (FRANCE) ma Tashreef Rakhta Hata.

πŸ“ Hijri 1444 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa TUS, 53 ma Dai Al Mutlaq, MOMBASA ma Tashreef Rakhta Hata.

REMINDER
UMOOR DINIYAH

Mu’mineen Mumenaat ma si je Sagla na Shehrullah na ROZA Gaya hoe,

Koi Bhi Sabab si na Kari Saka hoe Tou Yeh Sagla Per lazim che ke Jaldi ma Jaldi ye roza Wali le,

Zilhajja na Mahina ma Shehrullah na ROZA Walwu Jaiz Nathi te si Zilqada na Mahina maj Wali lewa joe,

Kem Ke Em Bayan che ke Farizat Na Roza Baqi Hoe Tou Nafelat Na Roza Na Kari Sake,

Zilqada na Mahina ni 29mi na roza Yej Misal Zilhajja ni Pehli Tarikh ane Zilhajja ni 9mi Arafa na Din na roza Karwa ma Ghanu Sawab Che,

Aa Teene Din roza Karwa ma 60-60 Waras ni Kaffarat che, Jo Agar Shehrullah na ROZA Walwa na Baqi hase, Tou Aa Teen-e-Din na ROZA Karwa si Mehroom Rahi Jaasu,

Te si lazim che ke Zilqada ma Shehrullah na ROZA Wali lewa Joe,

Dawoodi Bohra App

Share Button

Salam-ul-Jameel

Dawoodi Bohra App is now available on the Apple App Store!

For Iphone, Ipad & Mac πŸ‘‡

https://dawoodibohraapp.com/ios.html

For Android πŸ‘‡

https://dawoodibohraapp.com/android.html

Aa msg sagla mumineen ne share kare em adaban arazΒ che.Β 

Shukran

πŸ“”DAY – TODAYπŸ“”

WEDNESDAY 15, ZILQADATIL HARAM 1445H22 MAY 2024

REMINDER TO RECITE DUA E KAAMIL (EVERYDAY)

DAREES n DOCUMENTARY: 16MI RAAT

TASBEEH: YA HUSSAIN – 1000 TIMES

URS NO DIN:

1) SYEDNA TAIYAB ZAINUDDIN (RA) 45MA DAI-UL-MUTLAQ, SURAT

2) RANI BAI SAHEBADR (A.Q), BINTE SYEDNA ISMAIL BADRUDDIN (R.A), MUNDRA

Current Qiyaam Shareef Syedna Abu Jafar us Sadiq Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) Is In MOMBASA

SADAQAH: TUWAR DAAL

Din ni tasbeeh : Wednesday – Arba
ΫŒΨ§Ψ±Ψ­Ω…Ψ§Ω†Ω ΫŒΨ§Ψ±Ψ­ΫŒΩ…ΩΩ
YA RAHMANO YA RAHIMO 100 TIMES

THIS DAY THAT YEAR
πŸ“ Hijri 1398 ma, Syedna Mohammed Burhanuddin (R.A), 52ma Dai-ul-Mutlaq, yeh the Secretary General Of U.N.O. Mr. Kurt Waldheim si Mulaakaat kidi ane tasbeeh ane shawl hadiyah aapa

πŸ“ Hijri 1434 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS), 53ma Dai-ul-Mutlaq, Syedna Taiyeb Zainuddin RA na Urs Mubarak Par SURAT Tashreef Laya, Majlis ane waaz Munaqid Thai.

πŸ“ Hijri 1438 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) 53ma Dai ul Mutlaq, LONDON ma Tashreef Rakhta Hata

πŸ“ Hijri 1439 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) 53ma Dai ul Mutlaq, KLANG ma Burhani Masjid ma Tashreef Laaya, Syedna Taiyeb Zainuddin RA na Urs Mubarak ni Majlis thayi, te Baad Maqdam ni Majlis ma Farzando na Jadeed Misaq thaya, KLANG na Mumineen ni Qadambosi ni Bethak Thayi, ane Yaumul Jumoa ni Zohar/Asar Ni Namaaz Thayi,

πŸ“ Hijri 1440 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) 53ma Dai ul Mutlaq, MOMBASA ma Fajar ni Namaz Burhani Masjid ma Parhawi,

πŸ“ Hijri 1441 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) 53ma Dai ul Mutlaq, KHANDALA ma Tashreef Rakhta Hata,

πŸ“ Hijri 1442 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) 53ma Dai ul Mutlaq, MISR (CAIRO) ma Tashreef Rakhta Hata

πŸ“ _Hijri 1443 ma, Syedna Aali Qadar Mufaddal Saifuddin Aqa (TUS) 53ma Dai ul Mutlaq, MAYOTTE (FRANCE) ma Hakimi Masjid ma Wa’az Mubarak farmavi, Mu’mineen Yeh Purjosh Matam Kidho, te Ba’ad Zohar/Asar ni Namaz thayi